WAKACJE NA ZAOLZIU- Prázdniny na Zaolziu

ZGŁOSZENIA

Najpierw kliknij na żądaną datę, a następnie kliknij na miejscowość/zajęcie. Klikając na miejscowość/zajęcie spowoduje przekierowanie do formularza.
Szczegółowy program można znaleźć TUTAJ

Okres realizacji-doba realizace: 4.7. 2022 – 26.08. 2022

Projekt realizowany od 2018 roku (wcześniej jako Wakacje z Dziuplą, Wakacje z tradycją-Prázdniny z tradicí).

Projekt skupia się na realizacji wakacyjnego programu w języku polskim dla dzieci z polskich szkół na Zaolziu.

Cele projektu:

– Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku. 

– Poszerzanie zasobu słów uczestników.

– Szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród polskich dzieci mieszkających poza Zaolziem.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci z Zaolzia.

INFORMACJE OGÓLNE:

 • Program realizowany jest wg harmonogramu w 4 miejscowościach Bystrzyca, Czeski Cieszyn, Karwina i Trzyniec
 • Dziecko może brać udział w dowolnej ilości zajęć – trzeba wypisać w zgłoszeniu. Zgłoszenie należy przesłać na email smpwrc@gmail.com minimum 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 • Opłata za 1 dzień jest 180 CZK (w cenie obiad, 2 przekąska, owoce, napoje). Opłatę należy przesłać na konto 233045971/0300
 • Więcej informacji podaje koordynator projektu: Michał Przywara (mprzywara@seznam.cz, +420 723 887 739). 
   
   

Pliki do pobrania:

Program 2022 

 

Regulamin uczestnictwa

 1. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
 2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowaców od godz. 7:30 do godz. 16:30.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji zajęć i z powrotem.
 4. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w zgłoszeniu uczestnika, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą przez osoby trzecie.
 5. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na to zgodę w zgłoszeniu uczestnika.
 6. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać harmonogramu dnia, brać udział w programie obozu, szanować mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 7. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzicie.
 8. Samowolne oddalanie się, niewykonywanie poleceń wychowawców, wulgarne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w dalszych zajęciach.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część zajęć, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach.
 10. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W przypadku, że jest chore, wychowawca może odmówić przyjęcie dziecka.
 11. Uczestnicy mają prawo do: spokojnego wypoczynku; uczestniczenia w zajęciach; korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów zapewnionych podczas zajęć; wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
 12. Wychowawcy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

 

 

 
 

Zobaczcie także nasze inne projekty: