WAKACJE NA ZAOLZIU- Prázdniny na Zaolziu

ZGŁOSZENIA

Najpierw kliknij na żądaną datę, a następnie kliknij na miejscowość/zajęcie. Klikając na miejscowość/zajęcie spowoduje przekierowanie do formularza.
Szczegółowy program można znaleźć TUTAJ

Okres realizacji-Doba realizace: 3.7. 2023 – 25.08. 2023

Projekt realizowany od 2018 roku (wcześniej jako Wakacje z Dziuplą, Wakacje z tradycją-Prázdniny z tradicí).

Projekt skupia się na realizacji wakacyjnego programu w języku polskim dla dzieci z polskich szkół na Zaolziu.

Cele projektu:

– Stworzenie atrakcyjnej możliwości spędzania wakacji w polsko-języcznym środowisku. 

– Poszerzanie zasobu słów uczestników.

– Szerzenie atrakcyjnej wiedzy o Polsce i polskiej kulturze.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród polskich dzieci mieszkających poza Zaolziem.

– Budowanie polskiej tożsamości narodowej wśród dzieci z Zaolzia.

INFORMACJE OGÓLNE:

  • Program realizowany jest wg harmonogramu w 5 miejscowościach Bystrzyca, Czeski Cieszyn, Karwina, Trzyniec i Jabłonków.
  • Dziecko może brać udział w dowolnej ilości zajęć.
  • Opłata za 1 dzień jest 230 CZK (w cenie obiad, przekąska, owoce, napoje).
    Opłatę należy przesłać na konto 233045971/0300.
  • Więcej informacji podaje koordynator projektu: Michał Przywara (mprzywara@seznam.cz, +420 723 887 739). 
     

Pliki do pobrania:

Program 2023 


Regulamin uczestnictwa

1. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku od 6 do 11 lat.
2. Uczestnicy przebywają pod opieką wychowawców od godz. 7:30 do godz. 16:00.
3. Opłatę za udział w poszczególnym tygodniu należy zapłacić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem zajęć.
4. Opłatę nie można płacić w gotówce w miejscu realizacji zajęć.
5. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do miejsca realizacji zajęć i z powrotem.
6. Dzieci odbierane są wyłącznie przez osoby wskazane w zgłoszeniu uczestnika, ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą przez osoby trzecie.
7. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani wyrazić na to zgodę w zgłoszeniu uczestnika.
8. Uczestnicy mają obowiązek: podporządkować się poleceniom wychowawców, przestrzegać harmonogramu dnia, brać udział w programie obozu, szanować mienie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.
9. Za szkody wyrządzone przez dziecko materialnie odpowiedzialni są rodzicie.
10. Samowolne oddalanie się, niewykonywanie poleceń wychowawców, wulgarne zachowanie, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w dalszych zajęciach.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część zajęć,
w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach.
12. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W przypadku, że jest chore, wychowawca może odmówić przyjęcie dziecka.
13. Uczestnicy mają prawo do: spokojnego wypoczynku; uczestniczenia w zajęciach; korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów
zapewnionych podczas zajęć; wnoszenia próśb i skarg oraz propozycji zmian w programie zajęć.
14. Wychowawcy dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w zaplanowanych zajęciach i życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 

Projekt wsparty przez / Projekt podpořen:

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

 

 

 
 

Zobaczcie także nasze inne projekty: